Zakelijke Vrienden
Image default
Bedrijven en samenleving

Wat te doen tegen luchtverontreiniging door fijnstof op de werkvloer?

Wat te doen tegen luchtverontreiniging door fijnstof op de werkvloer?

 

Kleine schadelijke deeltjes die in de lucht rond zwerven. Dat is fijnstof. Deze stofdeeltjes zijn niet goed voor de gezondheid. Hoe schadelijk is het echt? En wat kan je er tegen doen? Het is bijvoorbeeld aan te raden om fijnstof te meten op kantoor. In dit artikel staan de gevaren van fijnstof en wat je er tegen kan doen om de concentratie zo laag mogelijk te houden en een gezond klimaat op de werkvloer te bevorderen.

Hoe ontstaat fijnstof?

Een deel van het fijnstof komt van natuurlijke bronnen zoals opwaaiend stof en zeezout. Maar het meeste fijnstof komt in de lucht door wat mensen doen. Dit komt bijvoorbeeld door verbrandingsprocessen in de industrie en het verkeer. Bij veehouderij en landbouw en door houtverbranding komt ook fijnstof vrij. Het roken van tabak is ook een boosdoener. De gemeten jaargemiddelde hoeveelheden fijnstof in de lucht zijn de afgelopen 20 jaar gehalveerd door maatregelen bij verkeer, industrie en de energiesector. Maar het is altijd goed om met regelmaat een fijnstofmeting op de werkvloer te doen om de concentratie zo laag mogelijk te houden.

Fijnstof is nog kleiner dan een haar

Voor de gezondheid van mensen maakt het uit hoe groot de deeltjes zijn die worden ingeademd. Hoe dat zit? Dat wordt uitgelegd door middel van de afkorting van fijnstof: PM. Dit staat voor ’Particulate Matter’, de Engelse vertaling van fijnstof . Bij PM10 gaat het om deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer. De gemiddelde diameter van een mensenhaar is 50 tot 70 micrometer. PM10 is dus minimaal 5 keer kleiner dan de doorsnede van een haar. De deeltjes zijn dus niet met het blote oog te zien. PM2,5 is een ultrafijn stof en nog kleiner. Dan gaat het om deeltjes met een doorsnede kleiner dan 2,5 en 0,1 micrometer. Hoe kleiner de deeltjes, hoe verder ze in het lichaam kunnen doordringen. Op die manier kan je dus ook het gevaar van de stof bekijken en passende maatregelen nemen.

Waarom een fijnstofmeting doen?

Een fijnstofmeting doen is een goede indicatie voor de algemene luchtkwaliteit in een gebouw of woning. Het inademen van fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Mogelijke gezondheidsklachten zijn hoesten, benauwdheid en luchtwegklachten. Het kan ook effect hebben op het hart- en vaatsysteem. Mensen met chronische longziekten of hart- en vaatziekten kunnen te maken krijgen met een toename van hun klachten. Neem fijnstof dus erg serieus! Een fijnstofmeting brengt ook andere zaken aan het licht, denk aan schimmels of bacteriën. Een algemeen luchtonderzoek noemt men daarom vaak ook een fijnstofmeting.

 

Fijnstof heeft dus veel invloed op de gezondheid van mensen. Door maatregelen die zijn genomen door de overheid bij verkeer, industrie en de energiesector is de concentratie fijnstof door de jaren heen flink teruggedrongen. Toch is het goed om de vinger aan de pols te houden wat fijnstof betreft. De stof komt namelijk vrij tijdens vele processen waarbij ook de normale Nederlandse burger bij is betrokken. Door zelf enige maatregelen te nemen kan je de concentratie laag houden en meewerken aan een schoner kantoor en een schoner Nederland.