Zakelijke Vrienden
Image default
Bedrijven en samenleving

Hoe stel je een goed verzuimprotocol op?

Arbeidsverzuim is niet alleen een grote kostenpost voor veel ondernemingen. Het kan ook de dagelijkse werkzaamheden behoorlijk verstoren. Zeker in een tijd van personeelstekorten, een steeds grotere werkdruk en de te verwachten griep- en coronagolf is het van het grootste belang om verzuim binnen je organisatie extra aandacht te geven. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter hebben zowel werkgevers als werknemers belangrijke rollen te spelen binnen het arbo- en verzuimbeleid. Je arbodienst kan je organisatie met advies ondersteunen, maar een goed verzuimbeleid en een bijbehorend verzuimprotocol moet toch vanuit je eigen organisatie komen. Heb je dit al geregeld?

Wat zijn de consequenties van arbeidsverzuim voor je organisatie?

Wat gebeurt er als je arbeidsverzuim op zijn beloop laat? Denk bijvoorbeeld aan boetes en een langere doorbetalingsverplichting als je de verplichte stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter niet volgt. Heb je een verzuimverzekering, dan kan je verzekeraar je een hogere premie opleggen, mocht je verzuimbeleid te wensen overlaten. Voor je dagelijkse operatie kan verzuim desastreus zijn. Werk dat niet af komt en niet door anderen kan worden opgevangen. Klanten die merken dat er wat mis is en vervolgens overstappen naar de concurrent. Gevoelens van onvrede onder je medewerkers en een mogelijk groot verloop. Door arbeidsomstandigheden te verbeteren en een eerlijk en adequaat verzuimbeleid te implementeren voorkom je veel onnodige schade. Goed verzuimbeleid is essentieel voor je bedrijf en ongetwijfeld heb je al de nodige stappen genomen.

Wat is de bedoeling van goed verzuimbeleid?

Als je medewerkers verzuimen, wil je weten waarom. Wanneer iemand zich ziek meldt met een besmettelijke ziekte als griep of covid, is het duidelijk. Dit kan gebeuren en een besmettelijke zieke wil je ook niet op je bedrijf aanwezig hebben. Maar je wilt ook weten of het werk van je medewerkers fysiek of mentaal té inspannend is. Met goed verzuimbeleid achterhaal je veel van de oorzaken van verzuim en hieruit haal je de input om je arbeidsomstandigheden nog meer te verbeteren. Knelpunten pak je aan en verbeteringen borg je. De allerbelangrijkste pijler van verzuimbeleid is communicatie. In een sfeer van open en eerlijke communicatie bereik je het meest. Een verzuimprotocol, dat in feite de spelregels rondom verzuim voor eenieder duidelijk maakt, is daarbij je basis.

Een verzuimprotocol – spelregels voor werknemers én voor jou als werkgever

In je verzuimprotocol leg je vast bij wie een verzuimende medewerker zich moet melden. Ook leg je vast welke zaken besproken mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van lopende werkzaamheden en niet-medische en privacygevoelige persoonlijke informatie. Ook regel je onder welke omstandigheden je gebruik maakt van je arbodienst. De verplichte stappen volgens de Poortwachter-wetgeving leg je eveneens vast en je maakt stappen voor re-integratie in het eigen werk of eventueel in een andere functie, intern of extern. De rollen en verantwoordelijkheden van je organisatie en van je medewerkers leg je vast en communiceer je helder naar iedereen.

Hoe kan ik mijn verzuimprotocol goed inbedden in mijn organisatie?

Vastlegging van gemaakte afspraken, zoals je hebt gedefinieerd in je verzuimprotocol, is essentieel. Wil je dit goed doen, helemaal in lijn met de wettelijke vereisten, dan kun je gebruik maken van een goed en makkelijk aan te leren verzuimregistratiesysteem.